Home

PREDSEDNIK I AMBASADOR MIRA O MEĐUNARODNOM DANU SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA, 27. JANUAR 2018.


„Iako je neki pomak već načinjen, Romi su i dalje izopšteni iz mnogih društvenih krugova. I dalje su predmet diskriminacije i predrasuda.

Nacistički režim je bio otelotvorenje svih mržnji prema drugim nacijama koje su im smetale zbog boje kože, narodne pripadnosti, vere, socijalnog statusa... Toliko života je nestalo u dimu nacistističkih krematorijuma, u logorima, da im se konačan broj nikada neće ni saznati.

U današnjem, modernom svetu naših demokratski uređenih zemalja, svi pravosudni i policijski sistemi, obrazovne i zdravstvene ustanove, mnoge vladine i nevladine organizacije, i mediji, zajedničkim snagama uz pomoć običnih ljudi, tj. naroda, treba da rade na iskorenjivanju i sankcionisanju svakog diskriminacionog ispada u bilo kojoj sferi društvenog života.“ - izjavio je Jovan Damjanović, predsednik Svetske organizacije Roma i Ambasador mira.

 

Beograd, 26. januar, 2018

Sekretarijat za informisanje