Home

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

PREDSEDNIK SVETSKE ORGANIZACIJE ROMA I AMBASADOR MIRA JOVAN DAMJANOVIĆ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

 

˶Dan ljudskih prava proslavlja se svake godine 10. decembra širom sveta. Datum je izabran u čast usvajanja i proglašenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima na Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija 10. decembra 1948. godine. To ne bi trebalo da obeležava samo jedan dan. Svaki naš dan mora da bude u duhu međusobnog uvažavanja i poštovanja raznolikosti.̋ - rekao je predsednik Svestske Organizacije Roma i Ambasador mira Jovan Damjanović na jučerašnjoj sednici povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

˶Ova Univerzalna deklaracija koju su izglasale Ujedinjene nacije, trebalo bi da služi kao Sveto pismo koje konstantno podseća da su svačija prava ista i zagarantovana, ne zaviseći od narodnosti, ideološke i religijske pripadnosti, kao i socijalne i kulturološke.

Razumevanje i poštovanje kulturne i narodne raznolikosti je osnova za priznavanje i uspostavljanje vladavine svih ljudskih prava. Inicijativa, dijalog, dobra volja, sve su to stavke bez kojih ne moža da postoji jedno demokratsko uređenje jednako za sve.

Mi smo sada u toku Dekade Roma. Intenzivno se radi na afirmaciji identiteta Roma, unapređivanju njihovih položaja strukturalno i kulturološki. Naš cilj je da imamo zaposlene Rome, sa ostvarenim pravom na rad i stanovanje, društveno obezbeđene, manje siromašnih, više školovanih i osposobljenih za budućnost.

Vlada Republike Srbije usvojila je akcioni plan Inregracije Roma i Romkinja do 2025. godine, stoga verujem da će čvrsto sprovoditi ovu strategiju kao što smo se i mi čvrsto obavezali da u tome ne posustanemo.̋ - istakao je predsednik Svestske Organizacije Roma i Ambasador mira Jovan Damjanović.

 

Beograd, 12. decembar 2017. godine

 

Sekretarijat za informisanje