Home

Svetska Organizacija Roma

Saopštenje za javnost povodom učešća predsednika Jovana Damjanovića na medjunarodoj konferenciji u Beču

 

Na poziv Univerzalne federacije za mir i partnerskih organizacija predsednik Svetske organizacije Roma Jovan Damjanovic prisustvovao je Konferenciji Univerzalne organizacije za mir pod imenom '' Perspektive održivog mira u Evropi - vizija Ujedinjenih nacija, uloga poslanika i civilnog društva, sa posebnim osvrtom na istraživanje uloge koju parlamentarci u saradnji sa civilnim društvo je u stanju da igra u obezbeđivanju mira za Evropu i šire susedstvo'', koja je odrzana 15.09.2017. u Beču, Austrija.


Predsednik i Ambasador mira Jovan Damjanovic se prisutnima obratio i govorio o :

 

1. Miru, slobodi i inkluzivnom društvu u savremenom svetu

2. Civilnom društvu i demokratiji

3. Romskom civilnom društvu

 

U svom daljem obracanju prisutnima predsednik i ambasador mira Jovan Damjanovic osvrnuo se na neophodnost zajednickog delovanje i saradnje parlamentaraca i cilnog društva radi zastupanja interesa pripadnika Romske zajednice na globalnom nivou.

 

Tokom konferencije predstavljen je projekat "Međunarodno udruživanje poslanika za mir", koji je prošle godine otvoren za Evropu tokom događaja u britanskim "Domovima parlamenta" u Londonu.

Konferenciji su prisustvovali parlamentarci iz Italije, Ukrajine, Češke Republike, Hrvatske i Srbije, kao i parlamentarci svih političkih stranaka predstavljenih u austrijskom parlamentu.

 

Beograd, 18.09.2017.

 

Sekretarijat za informisanje