Home

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PREDSEDNIK SVETSKE ORGANIZACIJE ROMA I AMBASADOR MIRA

INTERNACIONALNE KONFERNCIJE ROMA ODRŽANOJ U BUKUREŠTU(RUMUNIJA)

(17-19.12.2018)

Na konfereciji u Bukureštu (Rumunija), 17. i 18. decembra, na kojoj je svoje predstavnike imalo preko dvadeset država, raspravljalo se o problematici ekstremizma čije žrtve su neretko Romi i ostale manjinske grupe .

Prvi dan konferencije:

Predstavnici međunarodnih organizacija Roma i drugih romskih organizacija su razgovarali i mapirali probleme sa kojima se njihova zajednica susreće, na koji način oni mogu da se reše i davali su predloge koji će se sledećeg dana naći na dnevnom redu sednice koja se održala u zgradi parlamenta republike Rumunije.

Drugi dan konferencije:

Zahvaljujući demokratskom odnosu države Rumunije prema Romima, predstavnici organizacija, su imali priliku da diskutuju u zgradi parlamenta o ekstremizmu koji je u ekspanziji u ovom trenutku na teritoriji Evrope. Vodili su se konstruktivni razgovori oko problema Roma i koje korake bi trebalo preduzeti da se ekstremizam smanji i jednog dana iskoreni.

Tokom konferencije usvojeno je dosta predloga koje će uskoro organizatori objaviti. Usvojeni predlozi se odnose na način na koji bi se romska zajednica uključila u proces da zajedno sa državom i njenim institucijama radi na odklanjanju ove negativne pojave i kako bi se Romi aktivnije uključili u rad svog parlamenta i Evropskog parlamenta.

 

Sekretarijat za informisanje