Home

REAGOVANJE NA IZLAGANJE PROF. DR. MARSELA KURTIJADEA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ODRŽANOJ U NJU DELHIJU 29.11-03.12.2018

ROMI POTIČU IZ PENDŽABA I ČANDIGARA (SEVERNOG DELA INDIJE)

Posle povratka sa medjunarodne konferencije koja je održana u Nju Delhiju prof. dr. Bajram Haliti, (generalni sekretar Svetske organizacije Roma i Predsednik Instituta za evropske studije Roma i istraživanja protiv zločina čovečnosti i međunarodnog prava) u dogovoru sa predsednikom SOR-a i ambasadorom mira Jovanom Damjanovićem, održali su online konferenciju sa članovima predsedsedništva SOR-a na kojoj je dr. Haliti u kratkim crtama upoznao članove predsedništva i predsednika SOR-a o toku konferencije. Ukazao je na činjenicu da je Konferencija zakazana povodom vrlo značajnog datuma u istoriji i identitetu romskog naroda i da je to bila vrlo dobra prilika da se pokrenu ozbiljne teme vezane za priznavanje Roma od strane države Indije i statusni položaj Roma u ostatku sveta. Legitimitet i značaj Konferencije trebali su da potvrde svojim prisustvom i učešćem renomirani romski intelektualci svetskog glasa.

Umesto toga na konferenciji je bilo prisutno dva-tri Roma sa akademskim zvanjem što je bilo nekompetentno, sagledavajući obim tema koje su trebale da budu prezentovane na ovoj konferenciji, a u prilog činjenici da još nije pokrenut proces priznavanja Roma kao indijske dijaspore. Bilo je i drugih propusta u samoj organizaciji konferencije, ali kao glavno ostaje činjenica da je propuštena jedna veoma bitna prilika da se na indijskom tlu progovori o ovoj nepravdi koja se čini Romima zbog političkog i tradicionalnog dualizma unutar indijske političke scene.

Čak I oni koji su bili prisutni iznoslili su različite stavove na već usvojene postulate kada je reč o standardizaciji romskog jezika i njihovoj istoriji, konkretno o delu Indije odakle potiče najveći broj današnjih Roma. To je ostavilo jadnu sliku o nehomogenosti romskih intelektualaca po elementarnim pitanjima za budućnost Roma.

Reagujući na izveštaj prof dr. Bajrama Halitija, predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira , Jovan Damjanović je rekao da je saglasan sa prof. dr. Bajramom Halitijem i da konferencija zaista nije imala legitimitet i naučni autoritet zbog odsustva vrlo značajnih romskih predstavnika iz sveta i Evrope. Umesto njih, dr Marsel Kurtijarde, kao jedan od organizatora iz Evrope je na konferenciju doveo svoje studente kao da se radilo o nekom lingvističkom i nevažnom događaju , a ne o ozbiljnoj konferenciji na kojoj je tebalo da se posle hiljadu godina zaista u dijalogu sa vladom Indije i Savetom za indijsku dijastporu ARSP ICCR-om diskutuje o ustavno-pravnom statusu Roma u svetu, kao posledici nepriznavanja Roma od strane Indije kao dijaspore.

“Nemam dovoljno informacija o razlozima nepozivanja i neprisustvovanja najpoznatijih akademskih građana Roma, ljudi koji su pola svog života uložili u istraživanja i dokazivanja romskog porekla, istorije, jezika, tradicije, običaja i kulture. Znam samo da bi dr Marsel Kurtijade trebao da odgovori Romima na ovo pitanje.”, zaključio je Damjanović. “Stiče se utisak da su, po ko zna koji put, lične sujete, egocentrizam sebični interesi zloupotrebili jedan ovakav naučni skup čime je borba romske intelektualne elite za razrešenje milenijumskog Gvordijevog čvora koji se zove ustavno-pravni status Roma kao autohtonog naroda poreklom iz Indije na osnovu Međunarodnog prava i principa na kojima počivaju UN i EU, vraćena više koraka unazad”.

“Ovim njegovim postupkom, skrenuta je pažnja o medjunarodnoj ustavno-pravnoij poziciji Roma u Evropi i svetu . Bitna tema koja nije stigla da bude pokrenuta je ta da Romi jos uvek nemaju zašticena prava Lisabonskim ustavom, koji poznaje samo status nacionalnih manjina. Najveca zamerka konferenciji je to što se, zbog izlaganja profesora Kurtijadea, nije govorilo o istinitoj genezi Roma koji potiču iz Čandigara i Panžaba i nije se govorilo o rasizmu, ksnenofobiji, segregaciji, diskriminaciji i o novim pojavama neofašizma i neonacizma u pojedinim državama Evrope. Akcenat je bio na novim principima standardizacije romskog jezika iako su standardi udareni još davne 1990 u Varšavi potpisom 23 akademika I doktora nauka iz celog sveta. Bez namere da otvaram polemiku o toj temi, smatram da je za Rome bilo korisnije da je indijska javnost I intelektualci koji su bili prisutni povodom obeležavanja 1000 godina od egzodusa Roma iz Indije čuju o posledicama koje Romi trpe zbog nepriznavanja od strane države Indije. Stvarno poreklo je definitvno potvrđeno DNK istraživanjem objavljenim 2012. godine i

svaka teorija posle toga postaje izlišna i, da ne kažem, smešna.”, rekao je, u svom obraćanju, Jovan Damjanović.

Centralna tema je trebalo da bude priznavanje Roma od strane Idijske države i da im se da da Romi budu priznati kao Indijska dijaspora koja će imati u Evropi i svetu zasticena i zagarantovana prava Medjunarodnom konvencijom o ljudskim pravima UN-a. Time bi imali zasticena prava Okvirnom konvenciom o zaštiti nacionalnih manjina iz 1995. i imali bi zašticena prava Konvencijom o regionalnim i manjinskim pravima iz 1992.

Zakjljučak predsedništva SOR-a je da mi kritikujemo postupak i delovanje dr Kurtijadea povodom organizacije i realizacije ove, za Rome, jedne od najznačajnijih konferencija ne samo zbog povoda već i zbog činjenice da je održana u prapostojbini i koja se, umesto u promociju Roma, kao indijske dijaspore, pretvorila u kolokvijalnu debatu na temu romskog jezika i dela Indije iz kojeg potiče najveći broj današnjih Roma.

Ne spori se doprinos dr Marsela Kurtijadea istraživanjima romskog jezika, niti njegov autoritet na polju lingvistike. Ali mu to ne daje za pravo da nekoordiniranim aktivnostima na međunarodnom planu blokira romske intelektualce i doktore pravnih nauka, antropologe, istoričare, pravnike i sociologe, ljude koji su svoju reputaciju gradili u drugim oblastima I koji se nisu mešali u rad dr Kurtijadea. Takođe smatramo da on ne može da govori o istorijskoj, antropološkoj , jezičkoj i pravnoj sudbini Roma .

Ovo naše reagovanje prosledićemo svim važnim organizacijama koje se bave ljidskim pravima, važnim evropskim institucijama koje se bave Romima i takodje određenim univerzitetima i predstavnicima za dijasporu u Indiji. Jer jedno je predstavljati Rome kao narod koji je jednak sa drugima u oblasti nauke, kulture, umetnosti, sporta, muzike i slično, a sasvim drugo boriti se za ustavno pravna pitanja Roma i zastupati i voditi romski narod u borbi za nacionalno priznanje i kolektivni identitet.

U Beogradu,

15.1.2019. god

Jovan Damjanović

Predsednik svetske organizacije Roma i ambassador mira