Home

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PREDSEDNIK SVETSKE ORGANIZACIJE ROMA I AMBASADOR MIRA POVODOM

MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV FAŠIZMA I ANTISEMITIZMA

 

Na današnji dan, ne tako daleke 1938. godine, nacistička Nemačka otpočela je svoj program pročišćenja zemlje i društva od Jevreja, mentalno ometenih osoba, kriminalaca i ostalih za njih društveno, rasno i nacionalno neprihvatljivih grupa, među kojima su se našli Romi i Srbi.

Ovaj projekat pogroma proširio se i na zemlje poput fašističke Italije i ustaške NDH, logori su nicali na svakom koraku, gutajući milionske živote.

Nažalost, odbojnost i netrpeljivost prema manjinama i dalje žive u našem regionu i ostalim zemljama Evrope. Ljudi su šikanirani, ograničeni na određeni životni prostor, proterivani, ostavljeni bez ikakvog osnovnog ljudskog prava. Najviše ugroženi antisemitizmom smo mi, Romi, koji i dalje opstajemo na društvenim, ekonomskim, političkim i obrazovnim marginama.

Svaka država, čije stanovništvo čine Romi, treba da ima na umu da je reč o najstarijoj nacionalnoj manjini, koja već 7 vekova živi na tlu Evrope. Samim tim, svaka od tih država mora da oseća odgovornost i spremnost da stane u odbranu romske jedinstvene etničke, lingvističke i kulturne manjine, pružajući mehanizme koji garantuju jednaka prava za sve, i poboljšanje opšteg statusa romskog pitanja.

 

Beograd,

9.11.2018.

Sekretarijat za informisanje