Home

Predsednik Džaferi rekao da je Makedonija zemlja koja pridaje poseban značaj položaju Roma. On je istakao da postoje aspekti koje treba priznati kao uspešan primer, ali da predstoji još dosta posla kako bi se ispunili svi aspekti života romske zajednice u društvu, posebno naglašavajući oblasti obrazovanja, infrastrukture, zdravstva.

Damjanović je rekao da je njegovo zadovoljstvo je u Republici Makedoniji, zemlji čiji su državljani prihvatili Rome kao ravnopravne građane, zemlji koja je jedinstvena u regionu sa opštinom u kojoj živi romska zajednica čiji je predsednik Rom, a romski jezik je jedan od tri službena, zemlji koja je redak primer visoke demokratije i poštovanja ljudskih prava narodnih manjina među razvijenim zemljama u Evropi.

Tokom razgovora, predsednik Damjanović zamolio je predsednika Džaferija da učini sve što je u njegovoj moći kako bi došlo do međusobnog razumevanja i tolerancije između Srba i Albanaca na Kosovu, kako bi sve nesuglasice bile rešene dijalogom i mirnim putem, sa čim se predsednik Džaferi složio.

Pored toga, Damjanović je ukazao na nameru da se formira Evropska politička partija Roma, za čijeg je predsednika predložen g. Amdi Bajram, kao dugogodišnji član makedonskog parlamenta koji neumorno radi na interesu Roma i ne-Roma, i kao ličnost čije će bogato iskustvo doprineti zdravom i uspešnom funkcionisanju pomenute partije.

Damjanović je naglasio da će osnivanje stranke i imenovanje njenog predsednika biti izneto na narednom Svetskom izbornom kongresu Svetske organizacije Roma, po čijem pitanju će konačnu odluku doneti predstavnici Romi iz preko 25 zemalja.

Predsednik Džaferi poželeo je uspeh svojim sagovornicima u daljem radu, istakavši da narodni poslanik Bajram ima njegovu podršku i podršku Skupštine, i izrazio je zadovoljstvo što je poslanik iz Skupštine Republike Makedonije predložen za predsednika buduće partije.

 

Beograd,

20.09.2018.

Sekretarijat za informisanje