Home

 

Poslanik Bajram istakao je da su Romi u Makedoniji konstitutivni narod, što je predočeno u preambuli Ustava, da imaju svoj nacionalni dan Roma, i da uživaju sva svoja prava, predstavljajući primer za druge zemlje.

Učesnici sastanka su razmenili mišljenja i iskustva u pogledu ostvarenja i naporima za promovisanje ljudskih prava Roma, pravo na obrazovanje, zapošljavanje, ekonomski i infrastrukturni razvoj, kulturne i političke participacije, ali i u svim drugim sferama društvenog života u Makedoniji.

Predsednik Damjanović izrazio je zadovoljstvo što je u demokratskoj, prijateljskoj zemlji koja poštuje nacionalna i manjinska prava, i uspešno sprovodi Međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima.

On je pozdravio osnivanje opštine Roma Šuto Orizari, čiji je gradonačelnik romskog porekla, naglasivši da je Makedonija prva zemlja u regionu koja je pružila Romima konstitutivni status, davši im sopstvenu opštinu sa njihovim uređenjem što ukazuje na visok stepen demokratije i poštovanja ljudskih prava narodnih manjina.

Svetska organizacija Roma iznela je predlog za osnivanje Evropske političke partije Roma, u cilju promovisanja prava Roma, ne samo u Makedoniji, već i u drugim zemljama, koje će se baviti najbitnijim pitanjima Roma, obezbeđujući da se njihova prava poštuju do kraja, čime bi se izbegla segregacija na svim nivoima.

Narodni poslanik Amdi Bajram predložen je za predsednika buduće Evropske političke partije Roma, o čijem će imenovanju konačnu odluku doneti predstavnici iz tridesetak zemalja na narednom Svetskom izbornom kongresu Svetske organizacije Roma.

Delegacija Svetske organizacije Roma posetila je narednog dana najveću romsku opštinu u Skoplju, Šuto Orizari, prvu kao takvu u regionu, gde je romski jezik službeni pored makedonskog i albanskog.

Beograd,

18.09.2018.

Sekretarijat za informisanje