Home

 

Delegaciju Svetske organizacije Roma činili su:

  1. Jovan Damjanović, predsednik i ambasador mira;
  2. prof. dr filozofije i socilogije Bajram Haliti, generalni sekretar i doktorand pravnih nauka;
  3. Katarina Golubović, advokatica iz Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM;
  4. Zoran Jovanović, advokat;
  5. Marija Jelić, asistent.

Podsećamo da je nakon sastanka delegacije Svetske organizacije Roma sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, održanim 14.06.2018. godine, dodeljeno rešenje Svetskoj organizaciji Roma o poseti romskim zatvorenicima u kazneno-popravnim domovima Srbije, te je tema sastanka sa g. Carevićem bila svrha pomenutih poseta.

Naime, tokom sastanka došlo se do zajedničkog stava da je od izuzetnog značaja da se pojačaju napori na što uspešnijem uključenju zatvorenika romske pripadnosti u životne tokove nakon izlaska iz kazneno-popravnih domova. Prilikom poseta stručnog pravnog tima Svetske organizacije Roma, zatvorenicima bi se predočila prednost uključivanja u obrazovne programe tokom njihovog boravka u kazneno-popravnim domovima kako bi stekli zvanje u raznim zanatskim profilima, te tako stekli mogućnost zaposlenja i privređivanja, čime bi bili korisni sebi i društvu. Takođe, stekao bi se uvid u postojanje drugih pravnih mogućnosti za njihovo ranije otpuštanje iz kazneno-popravnih domova.

Stav Svetske organizacije Roma je da je ovakav projekat prvi u okruženju koji pokazuje i dokazuje da Republika Srbija ozbiljno radi na primenjivanju jednakih ljudskih prava, jednako za većinski i manjinski narod, i da se demokratija i vladavina prava dosledno sprovode, čak i u zatvorskom okruženju, kada je u pitanju neka nacionalna manjina, u ovom slučaju romska.

Dogovoreni su, takođe, svi detalji oko daljeg angažovanja Svetske organizacije Roma po pitanju pravne pomoći zatvorenicima romske nacionalnosti.

 

Beograd,

17.09.2018.

Sekretarijat za informisanje