Home

 

Izneti su veoma konsktruktivni predlozi na polju obrazovanja, kulture i međunarodne razmene.

Predsedniku Damjanoviću je upućen poziv za prisustvovanje koncertu romskog omladinskog orkestra iz Turske, u Madlenijanumu, u Zemunu, 19. aprila. Ovaj događaj je sasvim sigurno početak jedne veoma uspešne saradnje i afirmacije obeju kultura.

 

Beograd, 3. april 2018.

Sekretarijat za informisanje