Home

PREDSEDNIK I AMBASADOR MIRA NAKON RADNE POSETE BEČU

 

Tokom svog boravka u Beču od 22. do 26. januara, predsenik Svetske organizacije Roma i ambasador mira, g. Jovan Damjanović, imao je niz konstruktivnih razgovora sa predstavnicima gradske vlasti i Kancelarije za evropska i međunarodna pitanja, kao i u Ujedinjenim Nacijama.

Treba istaknuti da su stavovi Svetske organizacije Roma pozitivno primljeni, i da je postignut niz dogovora.

Na veliko zadovoljstvo g. Jovana Damjanovića, ostvaren je kontakt sa Centrom za Rome u Beču (Romano Centro), čiji su predstavnici velikodušno dočekali delegaciju Svetske organizacije Roma.

G. Damjanović izražava veliku radost zbog buduće saradnje: „Evropa prepoznaje i priznaje značaj romske zajednice u svetu. Mi, Romi, moramo međusobno da se povezujemo, i da ujedinjeni utremo put realizacije ostvarivanja naših prava.“ - rekao je predsednik i ambasador mira, g. Jovan Damjanović.

Predsednik i ambasador mira sa predstavnicima Romano Centro u Beču


Beograd, 02. februar, 2018

Sekretarijat za informisanje