Home

Mihai Georgi Nedelku, predsednik ECIR-a i ambasador mira: „Povodom prve tačke dnevnog reda, izjavljujem da je bezbednosna situacija Roma dosta teška, jer je pojava desničarskih grupa na romsku nacionalnu grupu evidentna sa nabojem da se Romi uznemiravaju, da se ulije strah u njih, i da zarad toga napuštaju svoje kuće i traže zagarantovana mesta za svoje porodice.

 

Povodom druge tačke dnevnog reda, a u vezi sa prvom, izjavljujem da je zbog toga veoma bitno da među nama, Romima, postoji minimum jedinstva u postizanju zajedničkog dogovora kako i na koji način možemo, najpre, informativno da ukazujemo široj javnosti da se drastično krše naša ljudska, nacionalna i kulturna prava. Predlažem da se organizuje online konferencija svih romskih lidera, nakon koje bi se organizovala i Velika sednica svih lidera Evrope i šire, radi usaglašavanja i uspostavljanja zajedničkih pogleda.

Takođe, predlažem da treba da podižemo Spomenik Mira u zemljama regiona koji će apelovati na sve ljude da je krajnje vreme da se dozovu pameti i razumu, jer logika nameće da sukobi, ratovi nikome ne donose dobro.‟

Jovan Damjanović, predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira: „Kao predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira, saglasan sam sa izlaganjem predsednika i ambasadora Nedelkua, i dodajem da sam srećan što sam prisutvovao ovoj veoma važnoj sednici koja raspravlja o veoma važnim segmentima, kao što su: ocena bezbednosnog stanja Roma u Evropi i šire; postizanje jedinstva među Romima jugozapadnog Balkana i šire; pokretanje inicijative za dobijanje saglasnosti, od strane Ambasadora mira romske pripadnosti iz Republike Rumunije, Republike Srbije, kao i iz ostalih zemalja u regionu, u vezi sa podizanjem Spomenika Mira.

Po pitanju prve tačke (ocena bezbednosnog stanja Roma u Evropi i šire), kao ambasador mira i predsednik Svetske organizacije Roma, mogu da kažem da je situacija veoma turbulentna i da postoje velike neizvesnosti među kreatorima svetske politike, a i zbog celokupne destabilizujeće politike u Evropi. Znamo da je ekonomska kriza tridesetih godina prouzrokovala Drugi svetski rat, pa se bojim da će i ova veoma teška ekonomska, finansijska i politička situacija u Evropi i šire, prouzrokovati destabilizaciju celog sveta u svakom pogledu.

Hoću da kažem i da apelujem na sve ljude humanističke orijentacije da vode računa o bezbednosti širom sveta jer ako se diplomatija uspostavi na vreme, onda je garancija da se izbegnu svi konflikti i da se uspostave dobri međuljudski odnosi.

Isto tako, ja sam na mnogobrojnim konferencijama, po pitanjima druge tačke dnevnog reda (postizanje jedinstva među Romima jugozapadnog Balkana i šire), apelovao da je krajnje vreme da se među Romima postigne jedinstvo, jer nesaglanje Roma ne ide u korist celokupnoj romskoj zajednici. Kao predsednik Svetske Organizacije Roma i ambasador mira, saglasan sam sa predlogom predsednika i ambasadora Nedelkua po pitanju online konferencije, a kasnije i zakazivanja Velike sednice svih romskih lidera u Evropi i šire.

Predlažem da se napravi platforma za zajedničko delovanje romske nacionalne zajednice, da se formira koordinaciono telo od krovnih romskih organizacija, koje će imati za zadatak da, kao reprezentativno telo romske nacionalne zajednice, koordinira direktno na relaciji koordinaciono telo Roma i svetske institucije, sve do Ujedinjenih nacija.

I na kraju, po pitanju treće tačke dnevnog reda (pokretanje inicijative za dobijanje saglasnosti, od strane Ambasadora mira romske pripadnosti iz Republike Rumunije, Republike Srbije, kao i iz ostalih zemalja u regionu, u vezi sa podizanjem Spomenika Mira), želim da vas informišem da smo, posle nekoliko važnih ragovora sa predsednicima u regionu, dobili saglasnost za podizanje pomenutog spomenika, jer je definitivno kod svih ljudi zavladao razum da je svima nama potreban mir. Taj Spomenik Mira biće opomena čovečanstvu da samo u miru ljudi mogu da budu kreativni, i da mogu da grade ljudsku civilaziju i oplemenjuju je sa svim svojim kreativnostima kako bi svi ljudi planete shvatili da je mir garancija budućnosti ljudske civilizacije.‟ - izjavio je predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira Jovan Damjanović, na sednici u Rumuniji.

 

 

 

Beograd, 22. decembar 2017. godine

Sekretarijat za informisanje